Připravili jsme pro Vás tipy na výlet do okolí města Kutné Hory. Jedná se o významné historické, kulturní a přírodní památky, které můžete navštívit pěšky, na kolech, autem či veřejnou dopravou. Výlety do okolí Vám jistě zpříjemní Váš pobyt v Kutné Hoře.

Zámek Kačina

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Zámecké expozice nabízejí možnost seznámit se s historií rodu Chotků, obdivovat architektonické krásy Kačiny, ale také se dozvědět více o historii stravování a proměnách českého a moravského venkova. Získané informace pak můžete vstřebávat v příjemném prostředí zámecké kavárny, kde máte příležitost ochutnat domácí zákusky a originální horkou čokoládu. Pro milovníky romantiky jsou zde připraveny piknikové koše a zákoutí v zámeckém parku vám poskytnou ideální příležitost ke strávení nikým nerušených chvil. Pokud dáváte přednost kulturnímu zážitku, pak ani Vy nebudete ochuzeni, neboť každou sobotu a neděli uvádí zámecké divadlo dobovou hru ze života hraběte Chotka.

Více na oficiálních stránkách www.kacina.cz

Zámek Žleby

Původně gotický hrad pánů z Lichtenburka z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity před polovinou 15. století, prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v letech 1849 – 1868 podle anglických předloh. V romantických interiérech se mísí původní historické památky s dobovými prvky a starožitnostmi dovezenými z celé Evropy. Kožené tapety, sbírky vitrají, mnohé obložení stěn, přepychové vybavení a instalace respektující dobové dokumenty, uchovaly do dnešní doby zámek jako jakousi „užitnou sbírku starožitností“ s jedinečnou atmosférou a neopakovatelnou malebností.

Více na oficiálních stránkách www.zamek-zleby.cz

Obora Žleby-bílí jeleni

Bílí jeleni se do střední Evropy dostali kolem roku 1780, a to z oblasti Persie, kde žili volně v přírodě. V České republice byli chováni v oborách hrabat Kinských, Valdštejnů, Schwarzenberků a Černínů. Ve většině obor se zvěři moc nevedlo, a tak zůstalo do roku 1824 posledních 10 kusů u Kinských, kteří byli předáni Mathiasovi Thun Hohensteinovi do Žehušic. Zde se jelenům začalo dařit a stádo se rozrostlo. V roce 1967 bylo v kmenovém stavu 35 kusů bílých jelenů. V roce 1972 se začala renovovat původní zámecká obora ve Žlebech a o rok později sem byli převezeni první jeleni. Ukázková obůrka vznikla v roce 1998 za účelem prezentace zde chovaných bílých jelenů, dravců sov a historie sokolnictví.

Více na oficiálních stránkách www.oborazleby.cz

Hrad Český Šternberk
Již déle než 760 let dominuje krajině středního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu hrad Český Šternberk, nazvaný kdysi romantickým básníkem perlou Posázaví. Byl založen r. 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a pojmenován podle dobové zvyklosti „Šternberk“. Odtud se datuje i nový přídomek rodu Sternbergů a jeho erb s osmicípou hvězdou. Středověká podoba raně gotického hradu je skryta v jádru dnešní stavby, která byla vytvářena několika úpravami. Stavební vývoj sahá od pozdně gotických přestaveb, zdokonalujících obranný systém, až po honosné raně barokní úpravy interiérů pro účely pohodlného obývání.

Více na oficiálních stránkách www.hradceskysternberk.cz

Klášter Sázava
Jeden z nejstarších benediktinských klášterů v Čechách, který k návštěvníkům promlouvá jako křižovatka západní a východní kultury, slovanské i latinské zbožnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout základy kostela z 11. století, torzo gotického trojlodí, nebo se projít konventem přeměněným na zámek. Klášter proslul jako středisko slovanské liturgie a vzdělanosti. V raném středověku svým významem překročil hranice naší země a stal se kulturním mostem mezi východní a západní Evropou. Největšího rozkvětu dosáhl v období vlády prvního českého krále Vratislava I. a za vlády římského císaře Karla IV.

Více na oficiálních stránkách www.klaster-sazava.cz

Kolínská řepařská dráha
Kolínská řepařská dráha je nejstarší a nejjižněji položená řepařka v Čechách. Náležela do systému „polabských řepařek“, kterých v okolí existovalo v minulosti několik (Vlkava, Dymokury, Rožďalovice, Kopidlno, Libněves). Většinou se po nich dochovaly velmi nepatrné stopy v terénu, až na tu kolínskou. V roce 2000 byl založen „Klub pro obnovu kolínské řepařské dráhy“, jehož hlavním cílem bylo (a je i nadále) obnova zaniklé dráhy a vybudování muzea všech polabských řepařek. V roce 2007 byl zahájen provoz na prvních 2 kilometrech drážky s rozchodem 600 mm, kde se mohou návštěvníci svézt vlakem taženým motorovou nebo vzorně zrekonstruovanou parní lokomotivou typu BS 80. Současně bylo otevřeno nové nádražíčko a výtopna s první expozicí.

Více na oficiálních stránkách http://zeleznicka.bloudil.cz

Zábavní zvířecí park
Ringelland založili v roce 2008 manželé Olga a Ivan Ringelovi, spolu se svými syny Tomášem a Janem. Olga, Ivan i Jan Ringelovi působili jako ošetřovatelé v zoologických zahradách (Dvůr Králové, Jihlava) a později jako drezéři exotických zvířat v cirkuse. Jejich zvířata si můžete přijít prohlédnout kterýkoli den v roce. Od začátku dubna do konce října o víkendech, vždy od 14.00 hodin probíhají také vystoupení. Diváci zde sledují výcvik bez hudebního doprovodu a světelných efektů, což umožňuje návštěvníkům konverzaci se cvičitelem, při které se dozvídají spoustu zajímavostí o výcviku i chovu zvířat. Prohlídka zvířat: každý den po celý rok za dobrovolný příspěvek na krmivo.

Více na oficiálních stránkách http://ringelland.webnode.cz

Zřícenina hradu Sion
Zříceniny gotického hradu Sion stojí na ostrohu obtékaném potokem Vrchlicí nedaleko obce Chlístovice. Archeologický výzkum, který tu byl v minulosti proveden, odkryl hradní jádro se základy obytných budov, brány, hradeb s polokruhovou dělovou baštou, dále pak příkopy a valy. Objeveny byly i pozůstatky narychlo vybudovaných obranných staveb, především velké sypané a obezděné bašty. Hrad si nechal v letech 1426 – 1427 jako svou soukromou rezidenci postavit husitský hejtman Jan roháč z Dubé, který byl odpůrcem krále Zikmunda. V roce 1437 byl hrad po čtyřměsíčním obléhání dobyt královským vojskem vedeným Hynkem Ptáčkem z Pirkštejna. Po dobytí již nebyl hrad Sion obnoven a zanikl. V hradní skále nad potokem je vytesán reliéf Jana Roháče od J. Vávry z roku 1937.

Rozhledna Bohdanka
Rozhledna u obce Bohdaneč svou výškou výrazně zastiňuje ostatní české dřevěné rozhledny. Dřevěná stavba z tzv. kulatého dřeva (celkem 160 m3) o základně osm krát osm metrů a výšce 52,2m je nejvyšší stavbou svého druhu v Evropě. Na vrcholu se můžete podívat na malebnou krajinu v okolí Bohdanče a při příznivém počasí dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a na Říp.

Rozhledna Vysoká
Asi 5 km západně od Kutné Hory, leží Vysoká, 472 m vysoký vrch, na němž nechal v letech 1695-97 hrabě Špork postavit letohrádek a kapli sv. Jana Křtitele, nazvanou „Belveder“. V roce 1834 po úderu blesku kaple i letohrádek vyhořely a již nebyly obnoveny. Dochovalo se pouze část obvodových zdí a sklepní prostory. Od r. 2002 je na vrchu veřejnosti přístupná rozhledna, která je 40 metrů vysoká a z níž je za dobré viditelnosti možné pozorovat Železné hory, Krkonoše a řadu dalších zajímavostí. Rozhledna je přístupná za dobrého počasí po celý rok o víkendech, v červenci a srpnu dokonce denně mimo pondělí od 11.00 do 18.00. V červenci a srpnu: od úterý do neděle 10 – 18 hodin Mimo sezónu-v zimním období: soboty a neděle 11- 16 hod. (Otevřeno pouze za daleké viditelnosti!!) Zvláštní návštěvy objednejte na telefonu č. 327515322.

Údolí Vrchlice
Přímo kousek za Chrámem Sv. Barbory začíná Vrchlice – romantické skalnaté údolí plné přírodních krás, technických zajímavostí i historických památek v rámci Česka zcela unikátních. Toto údolí si zamiloval už v 19. století Emil Frída, a to dokonce natolik, že si od něj vypůjčil své druhé umělecké jméno – Jaroslav Vrchlický. Údolí Vrchlice je vděčným místem pro výlet v kteroukoli roční dobu. Počátek červené turistické značky, která Vás bude údolím provázet, najdete v historickém centru Kutné Hory – na Palackého náměstí.