Zápis na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1995 se stal zásadním momentem v novodobé historii města Kutné Hory. Dlouhodobým úsilím mnoha zástupců státních orgánů, městské samosprávy i soukromých majitelů a církví se podařilo uchovat a obnovit to nejcennější. Je pochopitelné, že zbývá ještě množství dalších památek, které potřebují naléhavou opravu, a také město jako celek vyžaduje citlivý přístup k dalšímu rozvoji.

Lze však jistě právem konstatovat, že Kutná Hora si uchovala svůj jedinečný charakter i výraz a upevnila své trvalé postavení mezi nejvýznamnějšími historickými sídly Evropy.

– PhDr. Aleš Pospíšil –

 

Program oslav výročí zapsání Kutné Hory na Seznam UNESCO

Program oslav výročí zapsání Kutné Hory na Seznam UNESCO